Αφίσα.

Η αφίσα ανέκαθεν ήταν το απόλυτο μέσο για να ανακοινωθεί στο κοινό ένα γεγονός. Η δομή μιας αφίσας, η ισορροπία των κειμένων, τα χρώματα και οι φωτογραφίες πρέπει να διαχειριστούν με τέτοιο τρόπο ώστε το μήνυμα να εισχωρήσει στο υποσυνείδητο του θεατή. Οι σπουδές μας στην τέχνη της γραφιστικής και συγκεκριμένα η εξειδίκευση στην αφίσα μπορούν να μετατρέψουν το μήνυμά σας σε κάθε είδους οπτική προβολή.